Læresetning, eller teorem kalles (i motsetning til aksiom) en setning hvis riktighet ikke er selvinnlysende, men må underbygges gjennom et bevis; setning som kort og konsist uttrykker en grunntanke i en vitenskapelig eller religiøs lære; (også:) doktrine, dogme.