Terra rossa, rødbrun forvitringsjord. Dannes i områder med kalksteinsberggrunn og klima av middelhavstype, bl.a. i karstområdene rundt Adriaterhavet.