Tenornøkkel, c-nøkkel på linjesystemets fjerde linje, angir plassen for enstrøken c. Brukes nå bare i noter for cello og fagott.