Telegrafplante, meterhøy plante i erteblomstfamilien fra tropisk Asia, dyrkes ofte i veksthus. Berømt for de bevegelsene bladene utfører på varme dager når temperaturen går opp i 35 °C. Sidebladene i det 3-koblete bladet svinger da opp og ned med en rytme på ett sekund.