Anordning og sammenføyning av de enkelte mineralkorn i en bergart. Karakter hos bergarten på lavere nivå enn struktur (ned til mikroskopisk nivå). Se f.eks. hypidiomorf.