Tefra, vulkansk avsetning som består av pyroklastisk materiale støtt ut ved et eksplosjonsartet vulkanutbrudd. Eksempler er vulkansk aske og sand, vulkanske bomber, blokker og lapilli. Se også pyroklastisk bergart.