Utslynget, vulkansk lavaklump med tverrmål over 64 cm og med overflate som viser at den var helt eller delvis flytende mens den var i luften. Klumpen kan ha fått en avrundet, langstrakt eller snodd form og er gjerne blæret eller hul inni.