Syresalt, fargeløs, tungtløselig krystallinsk forbindelse med formel KH3(C2O4)2. Brukes som beisemiddel i fargerier, og i vannløsning som flekkfjerningsmiddel for blekk-, jern- og rustflekker (se også kaliumoksalat).