Syreanhydrid, kjemisk forbindelse som kan tenkes dannet ved vannavspaltning fra en syre, f.eks. eddiksyreanhydrid fra eddiksyre: 2CH3COOH→CH3COOCOCH3 + H2O. Syreanhydrider er særlig viktige forbindelser innen organisk kjemi. De lages i visse tilfeller ved ovennevnte direkte vannavspaltning, men ofte ved en mer indirekte syntese, f.eks. via reaksjon mellom syrens natriumsalt og et syreklorid (se eddiksyreanhydrid og ftalsyre). Syreanhydridene er reaktive stoffer og derfor mye brukt i organiske synteser. De reagerer vanligvis lett med vann under tilbakedannelse av syren.