Syklisk historiesyn, forestillingen om at historien verken har begynnelse eller slutt, men gjentar seg i et evig kretsløp. Syklisk historiesyn opererer med et uendelig tidsperspektiv og var rådende i oldtiden før Augustin av Hippo (354–430). Se også stoisk filosofi, gullalderen, historiefilosofi.