Sverdfiskfamilien, benfiskfamilie i ordenen piggfinnefisker. Én art, sverdfisk.