Svea er genitiv av svear. Ordet forekommer særlig som ledd i historiske navn som Svealand og Svearike, og i navn på selskaper med tilknytning til Sverige.