Sve, grunne; innelukket fjordstrekning, farled; innseiling. Forekommer i mange stedsnavn langs kysten. Også betegnelse for et avsvidd jordstykke.