Supplikant, (ydmyk) ansøker, person som innleverer bønnskrift (suplikk).