Sukrase, (sakkarase, invertase), fellesbetegnelse på to typer enzymer, β-frukto-furanosidaser og α-glukosidaser, som begge katalyserer hydrolytisk spaltning av sukrose (vanlig sukker) til glukose (druesukker) og fruktose (fruktsukker).