Strebebue, murbue som leder sidetrykket i en bygningskonstruksjon over på en strebepilar.