Avstrebning er motvirkning av sidetrykk fra takkonstruksjon, for eksempel fra hvelv. Avstrebning kan skje ved murforsterkning, for eksempel lisene eller ved strebebue og strebepillar. Synlige, utvendige avstrebninger er et vanlig trekk i middelalderkirker i gotisk stil.