Stillingskrig, skyttergravskrig, stridsform som oppstår når de kjempende hærer har inntatt stillinger overfor hverandre, har gravd seg ned og ikke makter å drive motstanderen ut av den valgte stilling. Det mest karakteristiske eksempel på stillingskrig er fronten i Frankrike 1915–18. Begge parter bygde ut et nett av skyttergraver og forbindelsesgraver med piggtrådhindere og minefelt foran, og et stort oppbud av artilleri.