Stiklingfisker, benfiskorden. Vanligvis småvokste fisk med liten munn og med kroppen dekket av hudplater. Totalt 257 arter, hovedsakelig marine; 19 arter er rene ferskvannsarter, mens 40 arter er brakkvannsarter eller vandrer mellom ferskvann og saltvann. Utbredt i alle hav, helst littoralt. I Norge finnes 3 arter stingsild og 6 arter nålefisker.