Budsjett, oppstilt plan, overslag eller prognose over fremtidige påregnelige inntekter og utgifter eller fremtidige, forventede prestasjoner som salg, produksjon og liknende.

Budsjettet er et tallmessig uttrykk for det handlingsprogram og de mål stat, fylke, kommuner, bedrifter, organisasjoner, husholdninger eller liknende har satt seg for en bestemt fremtidig periode.

Se også statsbudsjett.

I det moderne bedriftsliv spiller budsjettet en stadig større rolle. Budsjettet er først og fremst et hjelpemiddel for ledelsen når den skal stille opp bedriftens mål, og når den skal trekke opp de retningslinjer som må følges om målet skal nås.

Budsjett er videre et nødvendig hjelpemiddel for å kunne føre kontroll med bedriftens perioderesultater, med kostnadsforbruket, salgsinnsatsen og så videre.

Budsjett er nødvendig for å følge opp bedriftens likviditet og for å vurdere risikoen ved investeringer og deres lønnsomhet.

Budsjettets verdi ligger ikke så mye i at bedriften klarer å nå budsjettets mål, som i at man gjør seg opp en mening om den kommende virksomheten som helhet, slik at ledelsen får det nødvendige grunnlag for beslutninger.

Budsjettet må stadig korrigeres under hensyn til den utvikling som finner sted og de nye situasjoner som oppstår. Budsjettet stiller klare forventninger til den enkelte, og det er derfor nødvendig at alle som kan påvirke de faktorer som budsjettet omfatter, får anledning til å være med på å utarbeide budsjettet.

En moderne bedrift må arbeide med flere budsjetter, hvorav tre regnes som sentrale.

  • Resultatbudsjettet omfatter periodens salgsinntekter, variable kostnader, salgsfremmende og andre faste kostnader.
  • Likviditetsbudsjettet omfatter alle inn- og utbetalinger i perioden. Viser denne oppstilling at man ikke har, eller ikke kan skaffe penger til gjennomføringen av det oppstilte resultatbudsjett, må dette omarbeides.
  • Har man derimot tilstrekkelig med likvider, utarbeides rentabilitetsbudsjett, som viser den avkastning man får på den i bedriften arbeidende kapital.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.