Utgift, utbetaling man er forpliktet til som betaling for ytelser man har mottatt eller som følge av den plikt man har til å betale skatter, avgifter og så videre.