Stalinorgel, betegnelse på sovjetisk rakettvåpen under den annen verdenskrig. Ved å montere flere utskytningsskinner på lavett eller kjøretøy kunne opptil 40 granater skytes ut samtidig mot samme mål.