Spoling er en teknikk som gjør det mulig for en datamaskinbruker å arbeide med andre oppgaver samtidig som en utskrift pågår på en tilkoblet skriver. Et eget spoleprogram ligger minnefast i maskinen og tar hånd om utskrift av spesifiserte filer på en måte som frigjør datamaskinressurser brukeren kan benytte til andre oppgaver.