Biomolekyler er molekylene i levende organismer. Det er molekylene i karbohydrater, proteiner, DNA og lipider.