Speider, de fremste geværmenn i en infanteriavdeling under fremrykning langs en vei hvor det kan ventes kontakt med fienden. Oppgaven er å observere og å varsle resten av avdelingen. Speidere sendes ut fra en forpatrulje som er fremste lag i en spiss.