Spartakiade, kommunistisk organiserte idrettsstevner, se arbeideridrett.