Pusterør for undervannssvømmere, vanligvis i kombinasjon med ansiktsmaske.