Skuddtoppmidd, middart i familien dvergmidder. Mikroskopiske små, fargeløse til hvite, brede midder (0,15–0,22 mm). De suger saft på yngre blad, knopp og skuddtopper av eføy, stuevin, klatrefiken, alpefiol m.fl. Angrepne plantedeler blir rynket, skrumper inn og visner. Forekommer utelukkende på veksthus- og stueplanter her i landet. Spredning foregår med plantemateriale, mens i veksthuset vandrer voksne midder fra plante til plante. Høye temperaturer i et veksthus er gunstig for midden, og vår og sommer kan det oppstå plutselige angrep. I andre verdensdeler også et meget viktig skadedyr på friland (sitrustrær, te, bomull m.fl.).