Skipssetning, forhistorisk gravform, kjent fra Skandinavia og de baltiske land, ca. 800 f.Kr.–1000 e.Kr. (sen bronsealder–vikingtid). Kanten i en skipssetning er markert med reiste steiner i innbyrdes jevn avstand. Stevnene er oftest markert med en høyere stein, undertiden to. Skipssetningene er 10–60 m lange, omfatter inntil 40 steiner, og disse kan være opptil et par meter høye. I Norge er skipssetninger sjeldne. Gravene er fattige; vanligst er branngraver, men skjelettgraver forekommer også.