Tverrskip, transept, korsarmer, den del av de større middelalderske kirkebygninger som dannet armene i en korsformet grunnplan, lagt inn mellom langskip og kor. Den første kirke med tverrskip var den eldste Peterskirke i Roma, bygd på begynnelsen av 300-tallet. Enkelte tidlig-romanske kirker har tverrskip i begge ender, som f.eks. St. Michael i Hildesheim.