Teppe som legges over salen på en ridehest, ofte praktfullt dekorert, i Norge underlagsdekken for salen.