Skårmarikåpe, art i rosefamilien. 15–30 cm høy, bladene er runde, mellom lappene er det et V-formet skår. Vokser i eng og lier i hele landet.