Sikringsventil, ventil som brukes for å stenge rør o.l. ved trykkoppbygging. Under boring etter petroleum brukes en boresikringsventil, BOP, og i produserende brønner brukes en produksjonssikringsventil, DHSV, se utblåsningssikring.