sikring (elektrisk)

Smeltesikring av den typen som har vært mye brukt i elektriske installasjoner. En strimmel eller tråd av metall (sølv) er anbrakt i et hylster av porselen, fylt med fin sand.

Av /Store norske leksikon ※.

Automatsikring. Når hendelen vippes opp, blir kontaktarmen presset slik at kontaktpunktene bringes sammen. Strøm kan da gå fra tilkoblingen via kontaktpunktene og via en bimetallfjær og en spole til det andre kontaktpunktet. Hvis strømmen blir for stor over lenger tid, vil bimetallfjæren bøye seg ned slik at overføringsarmen vippes ut og kontaktarmen «glipper». Ved plutselig stor strømstyrke (kortslutning) vil ankeret i elektromagneten vippe overføringsarmen ut slik at kontaktarmen «glipper».

Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Sikring, enhet som anvendes i elektroteknikken og elektriske installasjoner for å beskytte ledninger og apparater mot overbelastning og/eller kortslutning. Sikringens primære hensikt er å unngå overoppheting og brann.

Den tradisjonelle smeltesikringen består av en strimmel eller tråd av metall (sølv, bly eller tinn) plassert i en «patron», som er et hylster av porselen fylt med fin sand. Når strømmen overskrider den tillatte verdien, smelter tråden av den varmen som utvikles; strømmen brytes, og den lysbuen som oppstår kjøles og slokkes hurtig av sandfyllingen. Størrelsen på bunnskruen hindrer innsetting av for stor sikring i sikringsholderen.

I stedet for patron kan det brukes automatsikringer. Disse inneholder et relé, og kan etter utkopling kobles inn igjen ved hjelp av en trykknapp. Både smeltesikringer og automatsikringer finnes i trege og kvikke utførelser, og med forskjellige utløsekarakteristikker.

For strømmer over cirka 100 ampere benyttes håndtaksikringer med høyeffektpatroner, hvor tråden ligger i et slukkemedium, for eksempel borsyre som utvikler en gass som kjøler ned, av-ioniserer og slokker lysbuen som dannes når tråden smelter. Slike sikringer skal bare betjenes av fagfolk eller instruert personale.

Sikringer for høyspenningsanlegg bygges etter samme prinsipp, men med spesielt slokkemedium og anvendes opptil 36 kV i mindre nett med relativt små strømstyrker. Ved store strømstyrker og høyere spenning brukes effektbryteere, som får utløseimpuls fra overstrømvern i stedet for sikringer.

Elektroniske sikringer består av dioder og transistorer (integrerte kretser) og vil enten bryte strømmen helt eller begrense den til en bestemt verdi. Elektroniske sikringer kan reagere svært raskt og brukes ofte i stedet for smeltesikringer når disse blir for langsomme.

Les mer i Store norske leksikon

Glassikring av vanlig type for montering inne i elektriske apparater.
.
Lisens: CC BY SA 3.0

Kommentarer (3)

svarte Kjell Arild Welde

I stedet for fyllordene "enhet som anvendes ..." ville jeg gått rett på sak: sikring - elektrisk, bryter strømmen når strømmen blir for stor. Blir strømmen større enn det ledningene er laget for, kan de bli så varme at det oppstår brann. Sikringenes oppgave er altså å beskytte ledningene og ting i nærheten av ledningene. ---Jeg ble inspirert av Salmonsens konversasjonsleksikon fra begynnelsen av forrige århundre. elektriske Sikringer anbringes i elektriskLedninger for at gøre disse strømløse, naarStrømmen af en ell. anden Grund, f. Eks.Kortslutning, bliver saa stærk, at det kan befrygtes,at Isolationslaget vil blive beskadiget, ell. atLedningen vil blive saa varm, at der kan opstaaBrandfare. Sikringerne tjener saaledes dels tilat beskytte selve Ledningerne og dels til atbeskytte Genstande i Ledningernes Nærhed. IReglen benyttes saakaldte»Smeltesikringer«, der bestaar af Traade og Baand, somRegel af Sølv, der indskydes i Ledningerne, oghvis Tværsnit er saaledes afpasset, at desmelter og afbryder Strømtilførslen, naarStrømstyrken bliver saa stor, at Ledningen udsættesfor en for stærk Opvarmning. Smeltesikringernemaa være monterede paa ildfast Underlag ogsaaledes beskyttede, at Metallet, naar detsmelter, ikke kan gøre Skade. Som Regel anbringesder Sikringer overalt, hvor en Ledningforgrener sig fra et større til et mindre Tværsnit.Sker der da en Kortslutning i den svagereLedning, smelter Sikringen, som er indsat forandenne, og Ledningen er strømløs, medens deøvrige Ledninger ikke berøres heraf. I St f.Sikringer kan ogsaa anvendes de saakaldte»Automatiske Afbrydere«, der erindrettede saaledes, at Strømmen, naar den bliverfor stærk, ved Hjælp af en Elektromagnetpaavirker et bevægeligt Anker, som dernæst vedmekaniske Mellemled aabner Afbryderen.Automatiske Afbrydere er hurtigere og paalideligereend Sikringer og har derfor vundet udstraktAnvendelse. Setningen "Som Regel anbringesder Sikringer overalt, hvor en Ledning forgrener sig fra et større til et mindre Tværsnit." gjelder vel like mye i dag som for hundre år siden, og kan godt bakes inn i teksten. Jeg synes bruksmåten til sikringer bør komme foran hvordan sikringene er laget.

svarte Knut A. Rosvold

Du har rett i det Kjell Arild, men jeg har ikke skrevet det ind ennu. Knut

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg