Elektrisk installasjon i bolig

Elektrisk installasjon er et distribusjonssystem for elektrisk strøm i bygninger, med høyeste spenning på 400 volt.For høyere spenninger bruker man begrepet elektrisk anlegg.Distribusjonssystemet består av et system for inntak fra luft- eller jordkabel, samt et internt distribusjonsnett der sikringsskapet er sentralen. For å ivareta sikkerheten er elektriske installasjoner regulert med ulike forskrifter.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut A Rosvold

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 24 artikler: