I musikken tegn og tall brukt i generalbass, samt tegn ved begynnelsen av en komposisjon til angivelse av toneart og taktart.