Sforzando, forkortet sf, sfz eller fz, tvingende, betyr at en tone eller akkord skal spilles med plutselig, sterk aksentuering.