Rinforzando, forkortes rf og rfz, med økt styrke, kraftig aksentuering av en enkelt tone eller akkord, eller kort, kraftig crescendo.