Settetjenestemann, stedfortreder som blir oppnevnt til å foreta en offentlig tjenestehandling fordi den tjenestemann som egentlig skulle ha foretatt tjenestehandlingen, er utelukket på grunn av inhabilitet. Tilsvarende settestatsråd, setteordfører o.l.