Serve, slag som innleder en ballveksling i racketspill (f.eks. tennis og badminton) og i volleyball. Spilleren (serveren) gir opp ballen til seg selv. Verb: serve [sørve].