Metamerisme, ordning av kropp og/eller organer hos dyr i en rekke av like eller tilnærmet like enheter (segmenter, metamerer) langs kroppens eller organets lengdeakse. Segmentering er særlig utviklet hos ormer (f.eks. leddormer, der hver enhet med mindre variasjoner inneholder det samme sett indre organer). Er også kjent hos leddyr og virveldyr. Hos virveldyrene kan segmentering være mer eller mindre påtagelig hos voksne dyr og gjelde bare noen få organsystemer, i fosterlivet fremtrer den derimot tydelig i skjelett, muskulatur og nervesystem, se myomer.