Sanikkel, flerårig art i skjermplantefamilien. 20–60 cm høy, med tykke, blanke, glatte blad og skjermer med få skjermstråler og med små, grønnhvite blomster. Vanlig i rik barskog nord til Nord-Trøndelag.