Sandsnipe, fugleart i snipefamilien. En meget liten vadefugl, ikke ulik en dvergsnipe. Hekker på tundraen i Canada og Alaska. Tilfeldig i Europa, påtruffet fire ganger i Norge per 2003.