Safraniner, organiske fenazinfargestoffer. Det egentlige safranin, tolus-safranin, fås av toluendiamin og toluidin. Safraniner brukes til farging av biologiske preparater. Mer kompliserte safraniner er mauvein og magdalarødt.