Sørhavsterne, fugleart i ternefamilien. Ligner rødnebbterne og er vanskelig å skjelne fra denne. Hekker på øyer i den subantarktiske og den antarktiske sonen og på Den antarktiske halvøy. Opptrer nord til kystene av Sør-Afrika og det sørøstlige Sør-Amerika utenom hekkesesongen.