Terner er en gruppe fugler med slank kropp, smale og spisse vinger, og et langt spisst nebb. Alle arter lever i tilknytning til vann.To ternearter hekker regelmessig i Norge, makrellterne og rødnebbterne. Begge disse er utbredt over store deler av landet. På verdensbasis finnes det 39 arter, hvorav 10 hekker i Europa.Ternene tilhører ordenen vade-, måke- og alkefugler. Hele artikkelen

Ny artikkel