Russegress, flerårig art i gressfamilien. 15–80 cm høy, tykke stive strå, bladene er korte og brede. Smal topp med enblomstrede småaks. Sirkumpolar art som vokser på våte steder i Finnmark.