Rundkirke, kirke med rundt grunnplan, brukt i gammelkristen tid og tidlig middelalder, ofte som dåps- og gravkapeller (San Vitale i Ravenna og baptisteriet i Pisa), men også som vanlige kirker (rundkirkene på Bornholm). St. Olavs klosterkirke i Tønsberg var en rundkirke.