San Vitale, kirke i Ravenna, Italia. Påbegynt ca. 526, innviet 547. Åttekantet sentralkirke med kuppel. Kjent bl.a. for sin romlige utforming og rike dekorasjoner, særlig veggmosaikkene av keiser Justinian og keiserinne Theodora med hoffolk.