Ruinfirfisle, krypdyrart i firfislefamilien. Kroppslengde 7–9 cm, totallengde opptil 30 cm. Farge og fargemønster er svært variabel; mange fargevarianter. En firfisle som er vanlig i Sør-Europa, spesielt i Italia, ellers spredt. Innført av mennesker til bl.a. Libya, Tunisia og USA (Philadelphia og New York). Ligner på murfirfisle.